TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Văn bản của Thanh tra tỉnh trong công tác văn thư, lưu trữ 2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 18/QĐ-TTr ngày 15/3/2018; Quyết định số 19/QĐ-TTr ngày 15/3/2018; Kế hoạch số 11/KH-TTr ngày 13/3/2018; Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 28/3/2018; Báo cáo số 32/BC-TTr ngày 30/3/2018; Báo cáo số 180/BC-TTr ngày 19/11/2018
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 15/03/2018
Ngày có hiệu lực 15/03/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Thanh tra tỉnh
Người ký duyệt Phạm Hoàng Nam
Download 11_KH-TTr ng 13.3.18 C.tac VTLT chinh ly va so hoa ho so.pdf
14_KH-TTr ng 28.3.18 thuc hien phong trao doi mu bao hiem.pdf
18_QD-TTr ng 15.3.18 ban hanh quy che Van thu luu tru.pdf
180_BC-TTr 19.11.2018 cong tac van thu luu tru theo Chi thi 1917-CT-UBND.pdf
19_QD-TTr ng 15.3.18 ban hanh danh muc HSCV cua TTra tinh.pdf
32_BC-TTr ng 30.3.2018 So ket 5 nam Luat Luu tru.pdf

Văn bản mới