Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật

Số hiệu Luật Tiếp cận thông tin
Trích yếu nội dung Luật số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin;
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/04/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Download 104_2016_QH13_280116 Luat Tiep can thong tin.doc
13_2018_ND-CP_348639.doc