TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
230/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (bà Trần Nguyễn Thế Quyên). 16/11/2021
229/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (ông Trương Tấn Đạt). 16/11/2021
228/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (ông Huỳnh Thanh Tuấn). 15/11/2021
218/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm lại chức vụ đối với công chức (bà Dương Thị Bích Chi). 01/11/2021
38/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022. 21/10/2021
35/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước Đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022. 13/10/2021
195/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (ông Châu Minh Khải Hòa). 05/10/2021