Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Văn bản của Thanh tra tỉnh trong công tác văn thư, lưu trữ 2018 Thanh tra tỉnh Quyết định Quyết định số 18/QĐ-TTr ngày 15/3/2018; Quyết định số 19/QĐ-TTr ngày 15/3/2018; Kế hoạch số 11/KH-TTr ngày 13/3/2018; Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 28/3/2018; Báo cáo số 32/BC-TTr ngày 30/3/2018; Báo cáo số 180/BC-TTr ngày 19/11/2018 15/03/2018
Văn bản của UBND tỉnh Kiên Giang về công tác văn thư, lưu trữ UBND Tỉnh Quyết định - Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014; Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 25/3/2014; Chỉ thị số 1917/CT-UBND ngày 11/9/2014; Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 09/4/2015; Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 09/05/2014