TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
216/TTr-VP Thanh tra tỉnh Công điện Về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2020. 16/07/2020
Công văn số 89/TCBTT-ĐT Trường Cán bộ Thanh tra Công văn Lĩnh vực khác Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 09/04/2018
88/TTr-VP Thanh tra tỉnh Công văn V/v báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC năm 2018 04/06/2018
107/TTr-VP Thanh tra tỉnh Công văn Lĩnh vực khác V/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra 28/06/2018
109/TTr-VP Thanh tra tỉnh Công văn Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2018 05/07/2018
188/TTr-VP Thanh tra tỉnh Công văn V/v lập hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính năm 2018. 18/09/2018
38/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022. 21/10/2021