Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
774/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quản lý nhà nước Về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 05/06/2020
Văn bản về bảo vệ bí mật nhà nước Quốc hội Luật Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018; Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng 2018; Luật Cán bộ, công chức 2008; Nghị định 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Thông tư 04/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra; Thông tư 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Thông tư 08/2015/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra; Thông tư 33/2015/TT-BCA của Bộ Công an về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư 110/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước 15/11/2018
Luật Tiếp cận thông tin Quốc hội Luật Luật số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin; 06/04/2016
Bộ Luật hình sự Quốc hội Luật Bộ Luật Hình sự 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Hình sự 2015; Văn bản hợp nhất Bộ Luật Hình sự 25/11/2015
Luật Lưu trữ Quốc hội Luật Luật số 01/2011/QH13 và Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ 11/11/2011