TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Luật Thanh tra, số 11/2022/QH15 Quốc hội Luật Luật Thanh tra, số 11/2022/QH15 14/11/2022
07/2021/TT-TTCP Tổng thanh tra chính phủ Báo cáo Quản lý nhà nước Thông tư 07/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 01/10/2021
06/2021/TT-TTC Tổng thanh tra chính phủ Báo cáo Quản lý nhà nước Thông tư 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. 01/10/2021
05/2021/TT-TTC Tổng thanh tra chính phủ Thông tư Quản lý nhà nước Thông tư 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 01/10/2021
04/2021/TT-TTCP Tổng thanh tra chính phủ Thông tư Quản lý nhà nước Thông tư 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình tiếp công dân. 01/10/2021
03/2021/TT-TTCP Tổng thanh tra chính phủ Thông tư Quản lý nhà nước Thông tư 03/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương. 30/09/2021
02/2021/TT-TTCP Tổng thanh tra chính phủ Thông tư Quản lý nhà nước Thông tư 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 22/03/2021