TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
76/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế của Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. 25/05/2021
22/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước V/v mua sắm máy móc thiết bị văn phòng năm 2021. 25/03/2021
47/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021. 21/10/2020
216/TTr-VP Thanh tra tỉnh Công điện Về việc tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2020. 16/07/2020
188/TTr-VP Thanh tra tỉnh Công văn V/v lập hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra viên chính năm 2018. 18/09/2018
21/TB-TTr Thanh tra tỉnh Thông báo Về việc cấp mới, đổi và cấp lại Thẻ Thanh tra 05/07/2018
109/TTr-VP Thanh tra tỉnh Công văn Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" năm 2018 05/07/2018