TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
38/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022. 21/10/2021
35/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Quản lý nhà nước Đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022. 13/10/2021
195/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (ông Châu Minh Khải Hòa). 05/10/2021
187/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 28/09/2021
181/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v điều động, bổ nhiệm với công chức (ông Phan Văn Phơi). 30/08/2021
180/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm lại chức vụ đối với công chức (ông Châu Minh Khải Hòa). 27/08/2021
120/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (ông Cao Quốc Thụy). 05/07/2021