TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
29/KH-TTr Thanh tra tỉnh Kế hoạch Điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2022 và các Quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác. 25/03/2022
35/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế của Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh. 02/03/2022
35/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế của Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh năm 2022. 02/03/2022
230/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (bà Trần Nguyễn Thế Quyên). 16/11/2021
229/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (ông Trương Tấn Đạt). 16/11/2021
228/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm công chức (ông Huỳnh Thanh Tuấn). 15/11/2021
218/QĐ-TTr Thanh tra tỉnh Quyết định Quản lý nhà nước V/v bổ nhiệm lại chức vụ đối với công chức (bà Dương Thị Bích Chi). 01/11/2021