Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Văn bản của UBND tỉnh Kiên Giang về công tác văn thư, lưu trữ UBND Tỉnh Quyết định - Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014; Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 25/3/2014; Chỉ thị số 1917/CT-UBND ngày 11/9/2014; Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 09/4/2015; Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 09/05/2014