Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

 • Thông qua dự thảo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

  (15:54 | 21/08/2020)

  Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2019 và Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019”, ngày 29/5/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 và thành lập Tổ đánh giá (do ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng; ông Huỳnh Hải Hồ, Trưởng phòng Theo dõi công tác PCTN Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Tổ phó; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp làm thành viên).

 • Sở Ngoại vụ Kiên Giang: Tích cực nhìn nhận, khắc phục những hạn chế trong phòng ngừa tham nhũng

  (14:19 | 13/07/2020)

  Sở Ngoại vụ Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia của địa phương; thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, vừa qua, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng (PCTN), gắn với quản lý tài chính, ngân sách đối với Sở Ngoại vụ.

 • Thanh tra tỉnh Kiên Giang: Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

  (16:09 | 12/06/2020)

  Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2019, ngày 12/6/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá công tác PCTN. Tham dự có trên  110 người gồm Chánh Thanh tra và thanh tra viên các sở, ngành, huyện, thành phố; công chức, viên chức làm công tác PCTN và lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.

 • Sở Tài chính: Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (21:58 | 08/06/2020)

 • Sở Xây dựng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (16:05 | 08/06/2020)

 • Công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Ngoại vụ

  (17:18 | 12/05/2020)

 • Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang: Một số sai sót cần chấn chỉnh

  (17:09 | 11/05/2020)

  Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, tiền thân là Trường Sơ cấp Y tế được UBND tỉnh thành lập ngày 16/3/1977. Tính đến nay nhà trường đã đào tạo trên 10.000 cán bộ y tế lành nghề, số học sinh sinh viên ra trường đa số có việc làm ngay và được các cơ sở y tế đánh giá tốt về trình độ chuyên môn cũng như khả năng thích ứng với thực tế của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong khuôn khổ kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, vừa qua Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thu chi tài chính của trường.

 • Luật Phòng, chống tham nhũng 2018: Tăng cường kiểm soát tài sản thu nhập

  (14:33 | 12/07/2019)

  Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, trong những năm qua, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo để thống nhất nhận thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước. Qua đó, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật hiện hành chưa quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc diện phải kê khai nên việc kê khai tài sản chưa phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Luật PCTN năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 khắc phục những hạn chế trên.

 • Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

  (10:53 | 12/07/2019)

  Một trong những nội dung được dư luận quan tâm nhiều trong Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 là việc phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra và kiểm toán. Điều 60 Luật PCTN quy định cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán có trách nhiệm chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Kiểm toán nhà nước ra quyết định thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng khi có căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán nhà nước.

 • UBND tỉnh: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

  (10:31 | 12/07/2019)

  Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, ngày 25/6/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 795/UBND-NCPC chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.