Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

 • Công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Ngoại vụ

  (17:18 | 12/05/2020)

 • Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang: Một số sai sót cần chấn chỉnh

  (17:09 | 11/05/2020)

  Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, tiền thân là Trường Sơ cấp Y tế được UBND tỉnh thành lập ngày 16/3/1977. Tính đến nay nhà trường đã đào tạo trên 10.000 cán bộ y tế lành nghề, số học sinh sinh viên ra trường đa số có việc làm ngay và được các cơ sở y tế đánh giá tốt về trình độ chuyên môn cũng như khả năng thích ứng với thực tế của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong khuôn khổ kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, vừa qua Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thu chi tài chính của trường.

 • Luật Phòng, chống tham nhũng 2018: Tăng cường kiểm soát tài sản thu nhập

  (14:33 | 12/07/2019)

  Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, trong những năm qua, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo để thống nhất nhận thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước. Qua đó, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật hiện hành chưa quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc diện phải kê khai nên việc kê khai tài sản chưa phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Luật PCTN năm 2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 khắc phục những hạn chế trên.

 • Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán

  (10:53 | 12/07/2019)

  Một trong những nội dung được dư luận quan tâm nhiều trong Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 là việc phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra và kiểm toán. Điều 60 Luật PCTN quy định cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán có trách nhiệm chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Kiểm toán nhà nước ra quyết định thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng khi có căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán nhà nước.

 • UBND tỉnh: tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

  (10:31 | 12/07/2019)

  Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, ngày 25/6/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 795/UBND-NCPC chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

 • Thanh tra tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

  (16:12 | 25/04/2019)

  Để tham mưu với UBND tỉnh thực hiện tốt pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN)  và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong năm 2019 tại cơ quan, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện pháp luật PCTN và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ.

 • Đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý đúng quy định của pháp luật

  (15:22 | 25/04/2019)

  Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các cấp, các ngành, xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác đấu tranh PCTN; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN thời gian qua; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

 • UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

  (15:20 | 25/04/2019)

  Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 • Kiên Giang: 100% số người phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai theo quy định

  (15:16 | 25/04/2019)

 • Kiên Giang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

  (15:14 | 18/05/2018)

         Như chúng tôi đã đưa tin, thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch đến thanh tra các huyện thị, sở ngành để tham mưu với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện.