Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

 • Thanh tra tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

  (16:12 | 25/04/2019)

  Để tham mưu với UBND tỉnh thực hiện tốt pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN)  và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong năm 2019 tại cơ quan, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện pháp luật PCTN và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ.

 • Đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý đúng quy định của pháp luật

  (15:22 | 25/04/2019)

  Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch PCTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các cấp, các ngành, xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác đấu tranh PCTN; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN thời gian qua; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

 • UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

  (15:20 | 25/04/2019)

  Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 • Kiên Giang: 100% số người phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai theo quy định

  (15:16 | 25/04/2019)

 • Kiên Giang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

  (15:14 | 18/05/2018)

         Như chúng tôi đã đưa tin, thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch đến thanh tra các huyện thị, sở ngành để tham mưu với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện.

 • Kiên Giang triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

  (15:42 | 17/04/2018)

  Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017; Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017”, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/4/2018 thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. Năm nay là năm thứ hai Thanh tra Chính phủ triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm đánh giá công tác quản lý Nhà nước về PCTN và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Qua đánh giá nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

 • Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

  (09:43 | 11/04/2018)

  Ngày 05/4/2018 Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017, theo tiêu chí, thang điểm tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2017”.

 • Giảng dạy phòng, chống tham nhũng ở nhà trường vẫn... hàn lâm

  (13:46 | 27/11/2017)

  Sáng ngày 14/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết toàn quốc 2 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013 - 2014. Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh chủ trì hội nghị.

 • Hội nghị phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (13:43 | 27/11/2017)

  Ngày 12/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt một số văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tham dự hội nghị có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng, Ngô Văn Khánh cùng toàn thể công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ; các công chức, viên chức khu vực phía Nam dự hội nghị qua truyền hình trực tuyến.