Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công khai kết quả thanh tra

 • Sở Khoa học và Công nghệ: Thực hiện 100% kết luận thanh tra

  (09:36 | 31/08/2018)

  Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018, Thanh tra tỉnh vừa kết thúc cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật thanh tra; phòng, chống tham nhũng gắn với tài chính ngân sách và kinh phí thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang. Qua thanh tra cho thấy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc đã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý tài chính ngân sách; có nhiều cố gắng trong chỉ đạo thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; cấp phát kịp thời kinh phí thực hiện đề tài, dự án.

 • Chánh Thanh tra tỉnh kết luận việc thanh tra lại đối với Bệnh viện Đa khoa khu vực Giồng Riềng

  (08:00 | 27/11/2017)

  Ngày 08/02/2017, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam ban hành Kết luận số 01/KL-TTr về kết quả thanh tra lại Kết luận thanh tra số 06/KL-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Giồng Riềng (gọi tắt là Kết luận 06) về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); quản lý sử dụng tài chính ngân sách tại Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Giồng Riềng.

 • Sở Xây dựng: Khắc phục một số hạn chế trong thực thi pháp luật

  (07:59 | 27/11/2017)

  Thanh tra tỉnh vừa kết thúc 01 đoàn trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn quản lý tài chính ngân sách đối với Sở Xây dựng theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016. Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 12/5/2016 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr.

 • Kết luận thanh tra đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang

  (07:58 | 27/11/2017)

  Ngày 12/5/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đã ban hành Kết luận số 04/KL-TTr, kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thu, chi tài chính ngân sách và các nguồn thu, chi khác đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.

 • Kết quả thanh tra là bài học kinh nghiệm lớn đối với Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

  (07:57 | 27/11/2017)

  Đó là khẳng định của ông Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang sau đợt thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính ngân sách và các nguồn thu, chi khác đối với Trường theo Quyết định số 124/QĐ-TTr ngày 08/12/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang từ ngày 15/12/2015 đến 16/02/2016.