Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

 • Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để EC sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng”

  (21:56 | 29/05/2020)

  Ngày 26/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về thanh tra công vụ thực hiện nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá, bến cá, UBND thành phố Rạch Giá và UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh lại ban hành Quyết định 751?

 • Thanh tra Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế

  (10:50 | 12/07/2019)

  Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh tập trung chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị triển khai hoạt động thanh tra một cách toàn diện; tăng cường công tác rà soát, xử lý nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về trình tự thủ tục tiến hành thanh tra và giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra. Qua đó đã giúp UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành phát hiện kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 • Dự án Khu đô thị Thứ Bảy: Cần đẩy nhanh tiến độ và chấn chỉnh nhiều sai phạm

  (15:08 | 12/05/2019)

  Dự án Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên là dự án trọng điểm, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật gắn với cảng Xẻo Nhàu và Khu du lịch U Minh Thượng, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của các huyện vùng U Minh Thượng. Dự án được triển khai theo Quyết định số 2033/QĐ-UB ngày 21/8/2002 của UBND tỉnh với quy mô ban đầu diện tích đất 320ha, tổng mức đầu tư là 592 tỷ đồng, do 02 huyện An Biên và An Minh làm chủ đầu tư, trực tiếp điều hành dự án là Ban Quản lý Khu đô thị Thứ Bảy, nguồn vốn đầu tư theo hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Đây là dự án lớn, được UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện; quá trình triển khai thực hiện dự án đã có xem xét điều chỉnh quy hoạch theo tình hình thực tế, đến nay có 02/04 khu cơ bản hoàn thành công tác thu hồi đất và triển khai đầu tư xây dựng công trình; UBND 02 huyện An Biên và An Minh và các ngành chức năng của các huyện đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai dự án chậm tiến độ và còn nhiều sai sót. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách pháp luật đối với Dự án Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và đến ngày 06/5/2019 đã có Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra lại tại huyện U Minh Thượng

  (09:53 | 17/04/2019)

  Ngày 10/4/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 45/QĐ-TTr ngày 02/4/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 174a/KL-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng về nội dung phát hiện và xử lý sai phạm qua thanh tra tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 • Báo cáo tiến độ đoàn thanh tra theo Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

  (16:01 | 12/02/2019)

  Thực hiện Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với Dự án Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị từ ngày 07/12/2018 đến nay.

 • Nhiều sai phạm trong xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và tuyến đường ven sông Cái Lớn

  (11:02 | 21/12/2017)

  Huyện U Minh Thượng chính thức đi vào hoạt động ngày 10/5/2007 theo Nghị định số 58/2007/NĐ-CP, ngày 06/4/2007 của Chính phủ trên cơ sở chia tách một phần diện tích của các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận. Năm 2013, UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và tuyến đường ven sông Cái Lớn (đoạn Thầy Quơn – Xẻo Gia). Kế hoạch thực hiện từ năm 2013 đến năm 2017. Nhìn chung, UBND huyện U Minh Thượng và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và Dự án đường ven sông Cái Lớn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành chính và cải thiện điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 • Dự án Đầu tư xây dựng trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba và việc cho thuê đất xây dựng chợ tạm cho thuê tại Khu đô thị Thứ Bảy, huyện An Biên còn nhiều sai sót

  (14:39 | 02/08/2017)

  Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 01/12/2003, dự án được triển khai tại khu vực II, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên nhằm đáp ứng nhu cầu buôn bán, giao lưu hàng hóa của địa phương, góp phần chỉnh trang đô thị, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Dự án do UBND huyện An Biên làm chủ đầu tư, sau đó được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương kêu gọi đầu tư, từ đó UBND huyện An Biên giao toàn bộ dự án trên cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Dương thực hiện. Đồng thời cho Nhà đầu tư thuê đất xây dựng chợ tạm cho thuê tại khu đô thị Thứ Bảy nhằm ổn định tình hình mua bán, tạo vẻ mỹ quan cho khu đô thị Thứ Bảy.

 • Huyện Giang Thành: Cần chấn chỉnh các sai phạm trong đầu tư xây dựng

  (14:30 | 02/08/2017)

  Huyện Giang Thành được thành lập từ năm 2009 với diện tích tự nhiên 41.286ha. Huyện có 05 đơn vị hành chính xã và đều thuộc xã đặc biệt khó khăn. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Giang Thành còn nhiều khó khăn, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước, giáo dục… Trước tình hình trên, hàng năm UBND huyện Giang Thành đều xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình đầu tư xây dựng các công trình, địa phương còn để xảy ra nhiều sai phạm, hạn chế cần chấn chỉnh.

 • Sở Công Thương: Chấp hành nghiêm kết luận thanh tra

  (14:26 | 02/08/2017)

  Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam vừa ban hành Kết luận số 05/KL-TTr ngày 18/9/2015, kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án do Sở Công Thương quản lý; việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Sở Công Thương Kiên Giang. Sau hơn 10 ngày triển khai Kết luận, Sở Công Thương đã chấp hành thực hiện nghiêm 100% nội dung kết luận và nộp vào ngân sách trên 459 triệu đồng.