Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công bố kết quả giải quyết KNTC

  • Thị xã Hà Tiên: Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

    (10:50 | 02/08/2017)

    Tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên cho thấy cả hệ thống chính trị của địa phương đã thật sự quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Từ đó, các khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn thị xã đều được người có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật cũng còn nhiều vướng mắc, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung để Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo thật sự đi vào cuộc sống.

  • Tích cực tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo

    (10:39 | 02/08/2017)

    Từ đầu năm đến nay, tình hình khiếu nại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ổn định, số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 76 đơn (11,89%) so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trên địa bàn các huyện: Hòn Đất, Phú Quốc, U Minh Thượng… vẫn còn một số vụ khiếu nại đông người, phức tạp, khiếu nại dây dưa kéo dài. Ngoài ra trên địa bàn một số huyện phát sinh tình hình bao chiếm đất đai, tiềm ẩn khiếu nại phức tạp, đông người.