Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

 • Ngành Thanh tra tập trung thanh tra, tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh

  (14:37 | 20/04/2020)

  Để tránh trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, ngay từ cuối năm 2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo thanh tra các huyện, thành phố, thanh tra sở ngành xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 và điều chỉnh các cuộc thanh tra giữa thanh tra các cấp, các ngành, không để chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra đối với doanh nghiệp. Riêng Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. Theo kế hoạch, năm 2020, thanh tra các cấp, các ngành phải thực hiện 152 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: Việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất; thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thanh tra chuyên ngành trên một số lĩnh vực.

 • Ngành Thanh tra Kiên Giang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020

  (09:50 | 14/01/2020)

  Trước tình hình khiếu nại diễn ra phức tạp ở một số địa bàn; tình hình sai phạm, tiêu cực, tham nhũng xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thanh tra các cấp các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 phải xác định đúng trọng tâm trọng điểm. Quá trình thực hiện nhệm vụ, Thanh tra tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, giúp thanh tra toàn tỉnh hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

 • Thanh tra Kiên Giang: Quyết tâm phấn đấu ngày càng lớn mạnh

  (15:17 | 19/11/2019)

  Cùng với sự phát triển của hệ thống Thanh tra cả nước, ngày 10 tháng 9 năm 1976, Thanh tra tỉnh Kiên Giang được thành lập. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp nhiệt tình của các cấp các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, qua 43 năm xây dựng, đội ngũ công chức, thanh tra viên Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có bước trưởng thành và có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

 • Thanh tra Kiên Giang: Tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua

  (14:46 | 19/11/2019)

  Thực hiện phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Miền Tây Nam sông Hậu, vừa qua, Tổ công tác gồm Thanh tra 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang đến kiểm tra, chấm điểm thi đua đối với Thanh tra tỉnh Kiên Giang. Năm 2019, Thanh tra Kiên Giang đã tập trung thực hiện và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu thi đua về: Thanh tra kinh tế - xã hội; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành. Thanh tra Kiên Giang tự chấm 940/100 điểm. Qua kiểm tra, Tổ công tác của Thanh tra 02 tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Kiên Giang trong năm 2019 và thống nhất kết quả chấm điểm của tỉnh.

 • Còn nhiều hạn chế trong quản lý đất đai ở Kiên Lương

  (16:03 | 13/09/2019)

  Huyện Kiên Lương cách Trung tâm tỉnh Kiên Giang 60km, dân số 82.799 người, diện tích tự nhiên 47.329,12ha, trong đó đất chưa sử dụng là 591,85ha. Với diện tích tự nhiên khá rộng, đất chưa sử dụng còn nhiều, việc quản lý, sử dụng đất chưa chặt chẽ. Trước tình hình trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiên Lương và ngày 23/8/2019, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr.

 • Thanh tra Kiên Lương: Chú trọng xây dựng lực lượng để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ

  (15:58 | 13/09/2019)

  Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, Thanh tra huyện Kiên Lương luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng. Đơn vị có 06 biên chế thì cả 06/06 người đều có trình độ đại học, trong đó có 01 thanh tra viên chính và 05 thanh tra viên. Hàng năm, Thanh tra huyện thường xuyên tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể thanh tra viên để quán triệt, thực hiện. Riêng năm 2019 này, ngoài việc tham mưu cho UBND huyện triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, Thanh tra huyện còn tổ chức triển khai chi tiết các nội dung của pháp luật liên quan đến hoạt động chuyên môn của ngành để công chức, thanh tra viên áp dụng chính xác trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với UBND huyện An Minh

  (09:02 | 23/08/2019)

  Ngày 21/8/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 100/QĐ-TTr ngày 13/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại UBND huyện An Minh. Thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến năm 2018 và các vấn đề có liên quan trước, trong và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 • Họp báo công tác thanh tra tháng 8 năm 2019

  (16:07 | 21/08/2019)

  Ngày 16/8/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết công tác thanh tra tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019.

 • Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  (10:17 | 21/08/2019)

  Từ tháng 8/2018 đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; khiếu nại đông người còn diễn ra, chủ yếu là các vụ việc cũ đã được các cấp thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, chấm dứt khiếu nại từ các năm trước, nay quay lại tái khiếu. Nội dung khiếu nại chủ yếu là tranh chấp đất đai, yêu cầu đòi lại đất cũ, yêu cầu được cấp đất sản xuất, khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất…; tố cáo  hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực,... Trước tình hình trên, ngày 25/01/2019 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND chỉ đạo tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; thành lập các Tổ kiểm tra, Tổ giúp việc, Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhằm giúp cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát các vụ, việc khiếu nại, đông người, phức tạp kéo dài...

 • Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động các mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện Vĩnh Thuận

  (16:21 | 02/08/2019)

  Ngày 22/7/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 90/QĐ-TTr ngày 15/7/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tiếp theo đó ngày 24/7/2019 Thanh tra cũng đã tổ chức công bố tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh thuận. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.