Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

 • Những nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Kiên Giang nửa cuối năm 2020

  (16:55 | 29/06/2020)

  Tính đến thời điểm này, Ngành Thanh tra Kiên Giang đã thực hiện đạt 50% kế hoạch công tác thanh tra; tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh; tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… Tuy nhiên, trong mỗi nhiệm vụ công tác vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Tại hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Thanh tra tỉnh nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm 2020.

 • Thanh tra tỉnh: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020-2025)

  (17:44 | 23/06/2020)

  Ngày 22/6/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020-2025). Năm năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua, các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh chủ động lập kế hoạch thi đua theo giai đoạn, thi đua từng năm và nhân các sự kiện quan trọng của đất nước với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, tổ chức phát động đến các tập thể, cá nhân để thống nhất thực hiện. Quá trình phát động các phong trào thi đua có sơ, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, năng động trong thi đua lao động, học tập; hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra trên các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN và xây dựng lực lượng ngành; xuất hiện ngày càng nhiều những sáng kiến hay, những nhân tố mới, mô hình mới; nhiều tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực vào thành quả chung của cơ quan và của ngành Thanh tra. Ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, phòng chống dịch bệnh và xâm nhập mặn.

 • Những gương mặt tiêu biểu qua các phong trào thi đua của Ngành Thanh tra Kiên Giang

  (16:57 | 23/06/2020)

  Cách đây 5 năm, tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, Thanh tra tỉnh Kiên Giang phát động phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; theo từng năm và từng giai đoạn, các kế hoạch thi đua ngắn hạn, thi đua chuyên đề lần lượt ra đời đã tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, thu hút hầu hết công chức, thanh tra viên Thanh tra tỉnh tham gia. Đến nay, qua tổng kết các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác.

 • Thanh tra huyện U Minh Thượng cần tích cực hơn nữa trong tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng

  (15:41 | 08/06/2020)

  Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam vừa kiểm tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 đối với UBND huyện và Thanh tra huyện U Minh Thượng.

 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (17:42 | 01/06/2020)

       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - một đơn vị quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, có nhiều đơn vị trực thuộc, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đông. Những năm qua, với sự tham mưu kịp thời của Thanh tra Sở, Sở NN&PTNT đã tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong ngành.

 • Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn

  (15:36 | 01/06/2020)

  Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai 03 cuộc thanh tra hành chính, đạt 100% kế hoạch năm 2020. Trong đó, đã kết thúc 02 cuộc, và đề nghị đơn vị được thanh tra thực hiện đúng chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất hiện có nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của đơn vị. Về thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tiến hành 09 cuộc thanh tra nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên đến nay chưa thực hiện. Tuy nhiên, đơn vị đã tham mưu cho Ban Giám đốc sở xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp theo Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thanh tra Sở đã yêu cầu 278 doanh nghiệp đăng ký tài khoản tự kiểm tra trực tuyến và báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội chậm nhất đến hết ngày 30/9/2020 nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

 • Thanh tra tỉnh Kiên Giang: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

  (14:30 | 01/06/2020)

       Ngày 25/5/2020, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Kiên Giang do ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 đối với Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • Thanh tra Kiên Giang: Chú trọng địa bàn phát sinh nhiều đơn khiếu nại

  (15:19 | 21/05/2020)

  Tháng qua, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc khiếu nại gay gắt. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) được lực lượng thanh tra toàn tỉnh chủ động tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện, hạn chế việc tụ tập khiếu nại đông người, vượt cấp. 

 • Thanh tra tỉnh Kiên Giang: Kiểm tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với huyện Vĩnh Thuận

  (15:58 | 15/05/2020)

  Ngày 12/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong năm 2020 đối với UBND huyện Vĩnh Thuận.

 • Kết luận thanh tra lại tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp

  (10:29 | 23/04/2020)

  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang, ngày 03/02/2020 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTr thanh tra lại Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 01/4/2019 của UBND huyện Tân Hiệp và các nội dung theo đơn tố cáo việc quản lý thu, chi tài chính, sử dụng đất tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp.