Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

 • Thanh tra tỉnh: Triển khai các luật mới ban hành

  (10:33 | 05/06/2019)

  Ngày 03/6/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tới toàn thể công chức của đơn vị: Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

 • Thanh tra tỉnh: Triển khai các luật mới ban hành

  (10:33 | 04/06/2019)

  Ngày 03/6/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tới toàn thể công chức của đơn vị: Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

 • Thanh tra tỉnh triển khai đoàn thanh tra tại huyện Kiên Lương

  (08:14 | 30/05/2019)

  Ngày 27/5/2019, Thanh tra tỉnh Kiên Giang công bố Quyết định số 70/QĐ-TTr ngày 17/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiên Lương. Thời điểm thanh tra từ năm 2013 đến năm 2019 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra.

 • Kiên Giang: Tập trung rà soát, giải quyết các khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài

  (08:52 | 20/05/2019)

  Để góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo thanh tra các cấp, các ngành tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Riêng Thanh tra tỉnh tham mưu với UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, thành lập Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với 15 vụ việc khiếu nại, đ̉ông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho 281 cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh.

 • Tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành

  (08:51 | 20/05/2019)

 • Thanh tra Kiên Giang: Triển khai 45 cuộc thanh tra hành chính

  (08:49 | 20/05/2019)

  Từ đầu năm đến nay, thanh tra toàn tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc 35 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; thanh tra chuyên đề; thanh tra lại kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện.

 • Thanh tra tỉnh: Sơ kết công tác thanh tra tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

  (15:51 | 22/04/2019)

  Ngày 19/4, Thanh tra tỉnh tổ chức sơ kết công tác thanh tra tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019. Trong tháng 4, thanh tra toàn tỉnh thực hiện 35 cuộc thanh tra, đã kết thúc 05 cuộc, phát hiện sai phạm 3.971 triệu đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 3.549 triệu đồng, đã thu 1.574 triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 13 tập thể, 47 cá nhân, kiểm điểm có hình thức kỷ luật 01 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 03 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 160 triệu đồng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của các năm trước và thu được hơn 40 triệu đồng; tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết 25/203 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 • Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng tại Hòn Đất

  (08:06 | 27/03/2019)

  Ngày 15/3/2019 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng đối với các công trình trên địa bàn huyện Hòn Đất do Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất thương mại vật tư y tế TMT Kiên Giang thi công.

 • Thanh tra Kiên Giang: Sơ kết công tác thanh tra quý I/2019

  (14:39 | 18/03/2019)

  Thanh tra tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác thanh tra quý I/2019 và triển khai hoạt động quý II/2019.

 • Thanh tra Kiên Giang: Tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

  (17:26 | 24/01/2019)

  Chiều ngày 24/01/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.