Kiểm tra việc thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020
(16:44 | 24/09/2020)

Thanh tra tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

 

     Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ thành lập Tổ kiểm tra gồm Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo và một số công chức, thanh tra viên các phòng nghiệp vụ và Văn phòng Thanh tra tỉnh.

 

     Tổ kiểm tra tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, đồng thời đi sâu đánh giá việc thực hiện Đề án số 137 nhằm kịp thời phục vụ cho công tác sơ, tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật về PCTN đối với các trường hợp không tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

 

Ông Nguyễn Minh Trang (người đứng giữa) Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế-xã hội, Thanh tra tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho 02 công chức mới vào ngành.

 

     Dự kiến, Tổ sẽ kiểm tra trực tiếp đối với UBND các huyện Giồng Riềng; Tân Hiệp; Giang Thành;  thành phố Hà Tiên; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố còn lại (không thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp) gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 30/9/2020.

 

     Qua kiểm tra nhằm giúp địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trong năm 2020; kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng; hướng dẫn thực hiện hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đồng thời đi sâu hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN theo kế hoạch đã ban hành./.

                                                          

                                                                   T/h: Tuyết Sương