Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
(15:29 | 02/03/2020)

 

     Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo đảng viên, công chức, quần chúng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ để ra. Thanh tra tỉnh triển khai và kết thúc 51/51 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, như: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, thanh tra chuyên đề về bảo hiểm y tế, giáo dục đào tạo, hỗ trợ người hoạt động cách mạng cải thiện nhà ở. Qua thanh tra phát hiện sai phạm gần 40 tỷ đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách 22,6 tỷ đồng và đã thu 21,5 tỷ đồng, đạt 95,2% (nghị quyết đề ra 85%); xử lý khác 17,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn kiến nghị thu hồi 4.309ha đất; có 158 kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, chấn chỉnh những sai sót, bất cập trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 162 tập thể, 273 cá nhân.

 

     Với nhiều nỗ lực, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 288/288 đơn khiếu nại, tố cáo. Thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo đã phát hiện sai phạm, chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm 28,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn phối hợp Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, đối thoại giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước…

 

     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Thông - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, sự nghiêm túc kiểm điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thông nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thanh tra tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức; thông qua công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng lên ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật, khách quan, công tâm, trung thực khi thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt Công văn số 934-CV/TU, ngày 4-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp điều kiện của cơ quan. Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện hiện vụ được giao. Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ….

 

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

     Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thanh tra tỉnh đề ra một số chỉ tiêu: Hàng năm triển khai và kết thúc 100% các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt và đột xuất; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, phấn đấu thu hồi vật chất đạt 90% trở lên; tham mưu cấp thẩm quyền kết luận, giải quyết 95% vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền và kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài…

 

     Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng bộ Thanh tra tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Hoàng Nam - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

     Đảng bộ Thanh tra tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung đối với đại hội chi, đảng bộ ngành cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

 

Tin và ảnh: THANH DƯ