Quyết định số 96/QĐ-TTr ngày 26/7/2019 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang
(15:41 | 26/07/2019)