Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”
(14:54 | 23/07/2019)

Trong 03 ngày từ ngày 17 đến ngày 19/7/2019, Thanh tra tỉnh và Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo” cho 93 lượt công chức làm công tác tiếp công dân, phụ trách quản trị mạng và công chức thanh tra thuộc UBND các huyện, thành và các sở, ngành.

 

     Trong 3 ngày, học viên được tập huấn, hướng dẫn sử dụng về quản trị hệ thống, nghiệp vụ sử dụng phần mềm và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, học viên được tập huấn thao tác trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo.

 

 

Công chức được hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

 

     Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm quản lý dữ liệu tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông suốt từ khâu tiếp nhận đến giải quyết, trả kết quả; khắc phục tình trạng đơn thư trùng lắp trên toàn quốc; giúp cơ quan chức năng tạo thành hồ sơ vụ việc điện tử, thống nhất cách xử lý đơn thư, giảm chi phí rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Đồng thời giúp cho việc tra cứu, tổng hợp báo cáo, thống kê số liệu kịp thời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 

Tuyết Sương