Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
(14:22 | 09/04/2019)