Thanh tra tỉnh: Công bố quyết định thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh
(16:07 | 12/12/2018)

 

Ngày 07/12/2018, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sử dụng diện tích 503,57ha đất do Trung đoàn 20 thuộc Sư đoàn 330 - Quân khu 9 giao lại cho địa phương quản lý, tại ấp Vàm Hàng, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, gắn với việc xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phụ.

 

     Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên là công chức, thanh tra viên Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hà Tiên, do bà Phan Thị Châu, Trưởng phòng Giám sát – Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

 

Bà Phan Thị Châu, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

      Thời kỳ thanh tra từ khi Trung đoàn 20 thuộc Sư đoàn 330 - Quân khu 9 giao lại đến nay và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

     Ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ đạo, theo dõi, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xử lý hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra./.