Nhiều sai phạm trong giải tỏa, bồi thường tại Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (giai đoạn 2)
(16:46 | 30/07/2018)

Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm huyện Phú Quốc (giai đoạn 2) được triển khai thực hiện vào năm 2016-2017, thời điểm trên địa bàn huyện Phú Quốc tập trung triển khai nhiều dự án lớn và luôn đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ nên công tác giải tỏa bồi thường còn nhiều sai sót. Sau khi chỉ đạo thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (giai đoạn 2), huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ngày 02/7/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kết luận thanh tra số 01/KL-TTr. 

 

Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án Vịnh Đầm (giai đoạn 2), mặc dù khối lượng công việc lớn, nguồn nhân lực của huyện còn thiếu và trình độ năng lực không đồng đều, nhất là đối với lĩnh vực lập, thẩm định, phê duyệt phương án nhưng UBND huyện Phú Quốc vẫn kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (giai đoạn 2) cơ bản đảm bảo theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đúng quy định và kịp thời. Từ đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất được đảm bảo.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, UBND huyện còn để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm như: Huyện Phú Quốc đưa một số diện tích của dự án Vịnh Đầm giai đoạn 1 (đã lập phương án năm 2009); dự án Cảnh Sát Biển (đã lập phương án năm 2016) và diện tích Nhà nước đã giao đơn vị Kiểm Ngư vào phương án Vịnh Đầm (giai đoạn 2); xét duyệt nguồn gốc đất sai thời điểm sử dụng đất, dẫn đến bồi thường quyền sử dụng đất sai 08 trường hợp với diện tích 10.392 m2 đất, số tiền 7 tỷ 417 triệu đồng; không ban hành quyết định thu hồi đất diện tích 313.179 m2 đất của 158 hộ dân; phân loại sai kết cấu đối với hạng mục vật kiến trúc hàng rào HR.06  dẫn đến bồi thường sai với số tiền chênh lệch là 16 tỷ 935,7 triệu đồng và hạng mục vật kiến trúc nhà vệ sinh (WC) với số tiền chênh lệch là 1 tỷ 396 triệu đồng; chậm xem xét, giải quyết 113 đơn khiếu nại để quá thời hạn giải quyết

 

Trước những sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam kết luận: Giao UBND huyện Phú Quốc điều chỉnh giảm diện tích đất đã được phê duyệt tại phương án Vịnh Đầm - giai đoạn 1; phương án Cảnh Sát Biển và phương án đơn vị Kiểm Ngư) ra khỏi phương án Khu phức hợp Vịnh Đầm (giai đoạn 2) ; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát đối với các phương án còn lại (đã được phê duyệt từ năm 2015-2017) trên địa bàn huyện, trong đó tập trung công tác bồi thường đất đai, phân loại vật kiến trúc, bố trí tái định cư…; kịp thời xử lý các sai phạm (nếu có); ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, sai sót trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như kết luận đã nêu, đồng thời có những biện pháp hữu hiệu khắc phục sửa chữa những tồn tại, hạn chế ; lập đầy đủ các thủ tục để thu hồi đất và phê duyệt phương án đối với diện tích 313.179m2 đất của 158 hộ đang quản lý, sử dụng. Khi lập phương án, xem xét bồi thường, hỗ trợ quyền sử dụng đất đối với từng trường hợp cụ thể (nếu đủ điều kiện) theo quy định của pháp luật đất đai;  chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát chọn nơi tái định cư mới phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa đủ điều kiện được bố trí tái định cư tại dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (giai đoạn 2); điều chỉnh giá bồi thường đối với các hạng mục hàng rào và nhà vệ sinh (WC) đã có kết luận sai phạm; rà soát lại toàn bộ dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (giai đoạn 2), tính lại giá hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm có nhân hệ số điều chỉnh theo quy định của pháp luật; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực thẩm tra xác minh, kết luận, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc giải quyết 113 đơn khiếu nại của người dân theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.

 

Về tổ chức, Chánh Thanh tra tỉnh giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc tự tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm ; giao Phòng Thanh tra Xét khiếu tố tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân, gồm: Ông Trần Văn Sơn, ông Huỳnh Thiện Tâm và ông Trịnh Tái Chuộn do có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái trong việc phân loại hàng rào và nhà vệ sinh không đúng quy định của pháp luật và việc không áp giá bồi thường đúng theo kết quả thẩm định của Hội đồng Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc dẫn đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ sai 25 tỷ 748,9 triệu đồng, trong đó đã chi làm thất thoát 17 tỷ 518,8 triệu đồng; giao UBND huyện Phú Quốc ra Quyết định thu hồi số tiền đã thất thoát về cho ngân sách nhà nước.

 

Trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận xử lý, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra tỉnh./.