Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

ISO thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Họp chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

(07:48 | 19/04/2019)

Thực hiện Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 15/01/2019 về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh. Ngày 21/02/2019, Hội đồng tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính (viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức cuộc họp tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành của của cơ quan năm 2018. Cuộc họp do ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

 

     Qua nghe báo cáo kết quả tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính hiện trong năm qua, nhìn chung các bộ phận đã tham mưu thực hiện kịp thời, đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về cải cách hành chính nên đã được được những kết quả nhất định trên các nhiệm vụ về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính nhà nước,...

 

     Sau ba ngày làm việc, các thành viên đã kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng đối chiếu theo quy định của Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Hội đồng đã thống nhất tự chấm đạt 95,5 điểm/100 điểm./.

 

                                                                                               Tuyết Sương