Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

ISO thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Bộ Thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh 2018

(13:52 | 10/04/2018)

Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Thanh tra đã được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-tthc-2018_1.doc; 2danh-muc.doc