Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

ISO thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Triển khai áp dụng Bộ TTHC đã được chuẩn hóa thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:37 | 07/08/2017)

Ngày 19/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 

Để việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-UBND được đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, ngày 02/8/2016, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 66/TTr-VP  đã chỉ đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; Thanh tra các sở ngành tham mưu cho cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cùng cấp và các sở ngành triển khai Quyết định nêu trên đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Tải Quyết định tại đây

Công văn số số 66/TTr-VP ngày 02/8/2016

Bộ TTHC chi tiết kèm theo

 

Ban Biên tập