Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

ISO thủ tục hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang

(10:31 | 07/08/2017)

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang