Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua.

(21:45 | 29/05/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Tai lieu tuyen truyen kem CV 1015-BTGTU.pdf