Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 32/QĐ-TTr ngày 18/3/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang

(15:52 | 19/03/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 32_QD-TTr 18.3.2020 cong bo cong khai quyet toan 2019.PDF