Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang

(14:05 | 27/02/2020)

Thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025".


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 25_KH-UBND 19.02.2020.signed.pdf