Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

(14:01 | 27/02/2020)

Phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025".


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1439_QD-TTg 29.11.2018.pdf