Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 30/01/2020 về tuyên truyền pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2020

(14:09 | 30/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 08_KH-TTr 30.01.2020 tuyen truyen phap luat thanh tra 2020.signed.PDF