Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 163/QĐ-TTr ngày 17/12/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang

(16:35 | 17/12/2019)

V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 163_QD-TTr 17.12.2019 cong bo cong khai du toan ngan sach 2020.PDF