Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 1711/UBND-KTCN ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động trong khai thác thủy sản trên biển

(10:56 | 30/09/2019)

Về việc phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động trong khai thác thủy sản trên biển.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1171_UBND-KTCN 10.9.2019.pdf