Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 96/QĐ-TTr ngày 26/7/2019 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang

(15:41 | 26/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 96_QD-TTr 26.7.2019 cong bo quyet toan ngan sach 2018.signed.pdf