Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 121/TTr-VP ngày 17/6/2019 về đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

(15:35 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   121_TTr-VP 17.6.2019 dang ky nhu cau dao tao boi duong nam 2020.signed.pdf  Mau 1b - Dang ky nhu cau dao tao, boi duong 2020.doc