Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Quyết định kiện toàn Ban biên tập và Quy chế quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh.

(09:11 | 06/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   77_QD-TTr 05.6.2019 kien toan BBT trang TTDT.signed.pdf  78_QD-TTr 05.6.2019 quy che van hanh trang TTDT.signed.pdf