Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 532/UBND-KTCN ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU.

(12:23 | 08/05/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   532_UBND-KTCN.signed.pdf