Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thông tin tuyên truyền

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu triển khai Luật Tố cáo năm 2018

(15:49 | 22/01/2019)

- Luật Tố cáo năm 2018.

- Đề cương giởi thiệu Luật Tố cáo năm 2018.

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Tài liệu tập huấn thanh tra chuyên đề năm 2019 và Hệ thống lại một số quy định cơ bản trong hoạt động thanh tra.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   18_2015_QD-UBND.pdf  19_2015_QD-UBND.pdf  De cuong gioi thieu Luat To cao 2018.pdf  Luat To cao nam 2018.doc  Tai lieu tap huan thanh tra chuyen de 2019.pdf