Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin tức - sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Kiên Giang: Chung sức xây dựng nông thôn mới

(07:37 | 21/02/2018)

Nhìn lại năm 2017, ngành Thanh tra Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp; tiêu cực, tham nhũng còn xảy ra trên nhiều lĩnh vực... Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, toàn ngành đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực tham mưu với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, phòng ngừa tham nhũng và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng lực lượng công chức thanh tra chính quy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngành càng trong sạch, vững mạnh, cùng với các cấp, các ngành chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ theo quy định

Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ theo quy định

 

     Năm 2017, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng thanh tra. Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đặt ra mục tiêu: Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm, tham nhũng, vấn đề xã hội quan tâm. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh tra. Tham mưu với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

     Trong các hội nghị bàn về việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh nhà, đ/c Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chánh Thanh tra tỉnh đều khẳng định: Cùng với mục tiêu hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh phải thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho thanh tra huyện, thanh tra sở để nâng cao chất lượng hoạt động của toàn ngành thanh tra trong tỉnh.
 

 


Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới của ngành Thanh tra Kiên Giang năm 2017


     Qua công tác đào tạo, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, nhiều thanh tra huyện, thanh tra sở đã khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác. Năm qua, riêng Thanh tra huyện Gò Quao triển khai thực hiện 4 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm gần 9 tỷ đồng. Qua thanh tra, đã tham mưu với người có thẩm quyền xử lý về kinh tế; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý đối với 01 cá nhân; đồng thời ban hành văn bản chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, sai phạm trong thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng và quản lý thu chi tài chính trên địa bàn huyện.

     Thanh tra các huyện An Biên, Hòn Đất, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá; thanh tra các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư cũng triển khai thực hiện từ 4 cuộc thanh tra trở lên. Trong đó, mỗi cuộc thanh tra đều đảm bảo chứng cứ, căn cứ pháp luật, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; kết thúc thanh tra đã kiến nghị xử lý nghiêm trên 3 mặt: chấn chỉnh về chủ trương, xử lý tổ chức và thu hồi vật chất, phát hiện sai phạm hàng trăm triệu đồng và đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước đạt 100% số tiền sai phạm.

     Hoạt động của thanh tra toàn tỉnh vừa hướng đến việc giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh; vừa phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực để phòng ngừa tham nhũng, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, cùng với các cấp các ngành chung sức xây dựng nông thôn mới.

     Với vai trò là cơ quan chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, Thanh tra tỉnh luôn nghiên cứu, đổi mới cách làm trên các lĩnh vực công tác. Năm 2017, Thanh tra tỉnh có nhiều tin vui khi các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch: Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá:
     “Thay mặt Thường trực UBND tỉnh, tôi đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành Thanh tra Kiên Giang trong năm qua. Với sự chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm cùng nỗ lực, quyết tâm của Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh, năm 2017, Thanh tra toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm qua, các đ/c đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng (PCTN); nhất là xây dựng kế hoạch và thực hiện thành công việc tổ chức tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra; báo cáo tổng kết 03 năm thi hành Luật Tiếp công dân. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập của Luật và đề nghị Trung ương sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và tiếp công dân ở địa phương; ban hành các kế hoạchcụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên như: Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 07/7/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Quán triệt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra toàn tỉnh đã tham mưu với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện khá tốt các mặt công tác thanh tra. Thanh tra kinh tế xã hội, triển khai thực hiện đạt 100% kế hoạch với 198 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, kết thúc 184 cuộc. Qua đó, đã kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm; đề nghị thu hồi về cho ngân sách gần 22 tỷ đồng và đã thu gần 17 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách trên 6 tỷ đồng. Trong kết quả chung đó có nhiều đơn vị như Thanh tra tỉnh và Thanh tra một số huyện, sở thực hiện cuộc thanh tra với chất lượng ngày càng nâng lên, khả năng phát hiện vi phạm về vật chất lớn, thu hồi về kinh tế đạt trên 90% tổng số tiền sai phạm. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngoài những vụ việc khiếu nại đơn lẻ, tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp. Trong năm phát sinh 02 vụ khiếu nại mới: Khiếu nại của các hộ dân huyện Tân Hiệp trong việc di dời chợ; khiếu nại của 24 hộ dân huyện U Minh Thượng và một số vụ việc khiếu nại cũ đòi lại đất ở các huyện Hòn Đất, U Minh Thượng… nhưng các đ/c đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu giải quyết dứt điểm 02 vụ việc mới phát sinh và giải quyết các vụ việc cũ, từng bước làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra các cấp, các ngành tích cực tham mưu với thủ trưởng cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền pháp luật, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; qua hoạt động thanh tra, tham mưu giải quyết tố cáo đã phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi tham nhũng và chuyển 05 vụ 05 người có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ”.


 


Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thanh tra Kiên Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018


     Để thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đều hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017, Thanh tra tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức tổng kết biểu dương, khen thưởng kịp thời. Năm 2017, qua tổng kết phong trào thi đua chuyên đề và phong trào xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân; Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 40 cá nhân; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân.

     Kết quả trên là công sức, trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức ngành Thanh tra Kiên Giang, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của các thế hệ công chức ngành Thanh tra Kiên Giang trong suốt chiều dài 40 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời luôn thể hiện được phẩm chất cao quý của người cán bộ thanh tra “Trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm”, hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ, xứng đáng là “Tai mắt của trên, là bạn của dưới” như lời Bác Hồ dạy.

     Xuân mới đang về trên quê hương cực nam của Tổ quốc. Toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Kiên Giang tự hào với những thành tích đạt được trong năm qua, nhưng cũng lường trước được những khó khăn, thử thách phía trước. Những khó khăn, thử thách ấy đòi hỏi từng đơn vị từ Thanh tra tỉnh đến thanh tra huyện, thanh tra sở, từng công chức, đảng viên ngành Thanh tra Kiên Giang cần ra sức thi đua học tập, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong thay đổi tư duy, nhận thức, nỗ lực bằng cả quyết tâm và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho ngay từ những ngày đầu năm 2018./.
 

Nguyên Hương