Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Thông qua dự thảo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

(15:54 | 21/08/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2019 và Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019”, ngày 29/5/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 và thành lập Tổ đánh giá (do ông Phạm Hoàng Nam, Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng; ông Huỳnh Hải Hồ, Trưởng phòng Theo dõi công tác PCTN Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Tổ phó; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp làm thành viên).

 

     Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc đánh giá công tác PCTN cho 46 đơn vị là đối tượng đánh giá gồm UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh. Tiếp đó, từ ngày 01/6 đến 30/7, các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện việc đánh giá và gửi thông tin, tài liệu chứng minh về Thanh tra tỉnh. Trên cơ sở báo cáo đánh giá của các cơ quan, đơn vị, Thanh tra tỉnh tổng hợp, đánh giá các nội dung, tiêu chí, thang điểm theo Bộ chỉ số và dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019.

 

Tổ đánh giá công tác PCTN tỉnh Kiên Giang năm 2019 do ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng (người ngồi bàn chủ tọa) tổ chức họp, thống nhất kết quả đánh giá công tác PCTN của tỉnh năm 2019.

 

     Ngày 19/8, Tổ đánh giá đã họp thống nhất kết quả đánh giá và thông qua dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN tỉnh Kiên Giang năm 2019 để trình UBND tỉnh ký ban hành gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

 

                                                          T/h: Nguyên Hương, Tuyết Sương