Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra tỉnh Kiên Giang: Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

(16:09 | 12/06/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2019, ngày 12/6/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn đánh giá công tác PCTN. Tham dự có trên  110 người gồm Chánh Thanh tra và thanh tra viên các sở, ngành, huyện, thành phố; công chức, viên chức làm công tác PCTN và lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.

 

     Sau khi tập huấn, các sở ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước phải đánh giá được và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh kết quả thực hiện công tác PCTN trong năm 2019 của cơ quan, đơn vị mình. Nội dung đánh giá gồm: Công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh về PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện hành vi tham nhũng và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

 

Trên 110 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh dự tập huấn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019.

 

     Các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện việc đánh giá, thu thập thông tin, tài liệu chứng minh, gửi kết quả về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 30/6/2020. Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát hồ sơ đánh giá, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019, thông qua Tổ đánh giá của tỉnh và hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ trong 15 ngày đầu tháng 8/2020.

 

Ông Phạm Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị toàn thể đại biểu dự hội nghị tập trung lắng nghe, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc (nếu có) để phục vụ tốt cho việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019, đồng thời xác định nhiệm vụ công tác PCTN cần thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

     Việc đánh giá công tác PCTN phải đảm bảo khách quan, toàn diện, chính xác, kịp thời; đảm bảo đầy đủ các nội dung, tiêu chí, thang điểm theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN do Thanh tra Chính phủ ban hành./.

 

T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương