Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Sở Tài chính: Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

(21:58 | 08/06/2020)

 

     Ba năm trước, sau khi Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2017, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 755/STC-QLNS ngày 12/6/2018 nhắc các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách năm 2015 và công tác tự kiểm tra theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính. Từ đó đến nay, Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra việc thực hiện văn bản trên, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan và trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Luật PCTN, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc… đều được Sở Tài chính triển khai quán triệt lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan. Tại đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch trong sử dụng tài chính, tài sản công, trong công tác cán bộ, nhất là khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Giai đoạn 2018-2020, Sở xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 6 công chức, đến nay đã chuyển đổi được 4 người và sẽ hoàn thành kế hoạch trong quý III/2020 này.

 

Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Ban Giám đốc Sở Tài chính và lực lượng tham mưu, nhất là Thanh tra Sở. Đồng thời đề nghị đơn vị quan tâm xử lý nghiêm về hành chính đối với các tập thể, cá nhân vi phạm và kiến nghị chấn chỉnh về chủ trương nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trên lĩnh vực tài chính, ngân sách.

 

     Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật tài chính ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công được Sở Tài chính đặc biệt quan tâm. Mỗi năm đơn vị đều triển khai từ 10-12 đoàn thanh tra, kiểm tra, thu hồi cho ngân sách hàng tỷ đồng. Riêng năm 2020, Sở đã thực hiện 7 cuộc thanh tra, kiểm tra, kết thúc 6/7 cuộc, phát hiện sai phạm trên 4,5 tỷ đồng. Trong đó, đề nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước gần 2,3 tỷ đồng và đã thu được gần 1,5 tỷ đồng; đề nghị thu hồi cho đơn vị, báo cáo quyết toán, kê khai thuế bổ sung… trên 2,2 tỷ đồng; đề nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm và chuyển 1 vụ 1 người có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Ông Nguyễn Văn Tươi - Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo việc xử lý về tổ chức sau mỗi cuộc thanh tra trong thời gian qua và tiếp thu ý kiến đề nghị của Thanh tra tỉnh nhằm nâng cao tác dụng răn đe, phòng ngừa tiệu cực trên lĩnh vực nhạy cảm - tài chính ngân sách.

 

     Ngoài ra, Sở Tài chính còn cử công chức tham mưu làm đầu mối trong 6 vụ giám định tài chính do các cơ quan điều tra cấp tỉnh và huyện chuyển đến… Qua đó góp phần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng./.

        

                                                          Bài và ảnh: Thanh Hương - Tuyết Sương