Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Sở Xây dựng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

(16:05 | 08/06/2020)

 

Ông Trần Minh Thể đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

 

     Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 2/2 cuộc thanh tra hành chính, đạt 100% kế hoạch; tham mưu cho Ban giám đốc Sở thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Tuy nhiên, việc triển khai các cuộc thanh tra chuyên ngành và tham mưu cho Giám đốc thẩm tra xác minh đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh của Thanh tra Sở Xây dựng còn chưa đảm bảo tiến độ; Thanh tra Sở Xây dựng cũng chưa tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.

 

Ông Ngô Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và kế hoạch đã đề ra.

 

     Tại buổi kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 đối với Thanh tra Sở Xây dựng, ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thanh tra chuyên ngành, chú trọng thanh tra công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh; tích cực tham mưu cho lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở và thẩm tra xác minh đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh (khi được giao); quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai minh bạch trong hoạt động, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập... Đề nghị Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu với Ban Giám đốc Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 602/KL-TTCP ngày 27/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quy hoạch, quản ý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017)./.

 

T/h: Thanh Hương, Tuyết Sương