Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Công bố Quyết định thanh tra đối với Sở Ngoại vụ

(17:18 | 12/05/2020)

 

Tại Hội nghị công bố Quyết định thanh tra, Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (người đứng) đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, giúp đoàn thanh tra hoàn thành tốt Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

 

Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ (người đứng) phát biểu: Nghiêm túc tiếp thu và chấp hành Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. (ảnh: Võ Thị Bé Ngoan)

 

     Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, sáng nay 12/5/2020, Thanh tra tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố hành Quyết định thanh tra số 52/QĐ-TTr ngày 05/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật thanh tra, phòng, chống tham nhũng gắn với quản lý tài chính ngân sách từ năm 2017 đến năm 2019 và những vấn đề có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra đối với Sở Ngoại vụ. Đoàn thanh tra sẽ làm việc trong 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

 

Thực hiện: Nguyên Hương