Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang: Một số sai sót cần chấn chỉnh

(17:09 | 11/05/2020)

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, tiền thân là Trường Sơ cấp Y tế được UBND tỉnh thành lập ngày 16/3/1977. Tính đến nay nhà trường đã đào tạo trên 10.000 cán bộ y tế lành nghề, số học sinh sinh viên ra trường đa số có việc làm ngay và được các cơ sở y tế đánh giá tốt về trình độ chuyên môn cũng như khả năng thích ứng với thực tế của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong khuôn khổ kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, vừa qua Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) và thu chi tài chính của trường.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Nhung, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 05/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với quản lý tài chính, ngân sách đối với Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang.

 

     Theo Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 05/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCTN và tổ chức thực hiện tại Trường; nhất là tuyên truyền đối với đối tượng là học sinh sinh viên theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo thực hiện cơ bản các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; quản lý và sử dụng kinh phí được giao cơ bản đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm các nghĩa vụ về thuế và cơ chế giá theo quy định hiện hành.

 

     Tuy nhiên, trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đơn vị không công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên trang Thông tin điện tử của Trường; không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2017-2019; thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo thẩm quyền và kê khai minh bạch tài sản, thu nhập chưa đúng quy định...

     

Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (người bên trái bàn chủ tọa) tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra  vào ngày 07/5/2020 và đề nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

 

     Việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được giao, được trích lại còn sai sót như: Chi tiền trang bị bảo hộ lao động, phụ cấp độc hại, chi phụ cấp ưu đãi nghề không đúng đối tượng; thanh toán trùng và vượt giờ trực thứ Bảy, Chủ Nhật; trích lập các quỹ không đầy đủ và dùng số tiền này để chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động tại đơn vị; sử dụng quỹ phúc lợi sai quy định…

 

     Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị: Về chủ trương, Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật về PCTN, trước hết là rà soát, lập kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; chấn chỉnh những sai phạm vừa qua và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, thu chi tài chính, nguồn trích lại qua công tác liên kết đào tạo với các trường, tất cả các nguồn thu khoản chi của đơn vị phải đưa vào sổ sách kế toán theo dõi, việc chi số tiền trên phải đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện theo quy chế. Về tổ chức, Ban Giám hiệu Trường tự rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật về PCTN; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 07 cá nhân. Về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 308 triệu đồng; thu hồi nộp lại đơn vị để khôi phục khoản trích lập quỹ không đầy đủ do đã chi thu nhập tăng thêm 244 triệu đồng; cho thanh toán số tiền 432 triệu đồng do thực tế đã chi cho đội ngũ giảng viên hướng dẫn học sinh sinh viên thực tập trong môi trường ô nhiễm, nhưng phải chấm dứt ngay việc sử dụng các nguồn kinh phí sai quy định. Được biết, quá trình thanh tra, Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã thừa nhận các sai sót và khắc phục 100% số tiền sai phạm.

 

Ông Thái Viết Tặng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang (người đứng)  phát biểu thống nhất cao với Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh và chỉ đạo các phòng, khoa tham mưu thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra. (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Kết luận thanh tra cũng đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo hướng bổ sung đối tượng được trang bị bảo hộ lao động là giảng viên Trường Cao đẳng Y tế trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập, làm thí nghiệm trong môi trường độc hại./.

 

                                                          T/h: Thanh Hương