Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: 100% số người phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai theo quy định

(15:16 | 25/04/2019)

 

   Theo thống kê của Thanh tra tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh có 73/73 đơn vị, địa phương tự kiểm tra rà soát lại các đối tượng thuộc diện phải kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và triển khai thực hiện việc kê khai theo quy định (giảm 01 đơn vị so với năm 2017 do sáp nhập 02 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang thành Trường Cao đẳng Kiên Giang). Việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị cơ bản đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định, trong đó: Tổng số người phải kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập là 10.556, giảm 256 người so với năm 2017 (do thực hiện việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác và nghỉ hưu, sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị). 100% số người phải kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai và các cơ quan, đơn vị đã công khai các bản kê khai theo quy định.

 

     Qua thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp yêu cầu phải xác minh tài sản, thu nhập./.                                

 

T/h: Thanh Hương