Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

(15:14 | 18/05/2018)

 

     Như chúng tôi đã đưa tin, thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch đến thanh tra các huyện thị, sở ngành để tham mưu với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện.

 

     Đến nay, các cấp, các ngành đã thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017. Kết quả cho thấy, năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 07 văn bản triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN như: Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017… Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng cụ thể hóa vào chương trình công tác của địa phương, đơn vị mình; đồng thời tham mưu với UBND tỉnh rà soát, sửa đổi bổ sung 31 văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong công tác quản lý tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ… cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế. Các cơ quan thanh tra cũng tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

 

Ngày 18/5/2018, Tổ Công tác đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 họp, thống nhất đánh giá kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong năm qua.

 

     Để các văn bản pháp luật được thực hiện nghiêm túc, các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như triển khai tại các hội nghị, cuộc họp chi bộ, họp tổ nhân dân tự quản, tuyên truyền trong các trường phổ thông, trường chính trị... và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó, nhận thức của cán bộ, công/ viên chức và nhân dân về PCTN ngày càng nâng lên; thu hút sự tham gia của toàn xã hội vào công tác này.

 

     Các cấp, các ngành cũng tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, UBND tỉnh, các sở ngành và UBND cấp huyện công khai 19 lĩnh vực 141 văn bản trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan; thực hiện công khai 6 lĩnh vực phải công khai về công tác cán bộ, tài chính ngân sách, đất đai, tài nguyên, đầu tư mua sắm công, giáo dục, y tế.

 

     UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính từng giai đoạn và hàng năm, ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; duy trì và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa tại 21/22 sở ngành; 15/15 huyện, thị, thành phố, 145/145 xã phường, thị trấn. Tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên Website của cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có 19 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và đã chuyển đổi được 98 cán bộ, công chức, viên chức; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức cho tất cả các đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập thực hiện việc kê khai và công khai theo quy định. Trong từng cơ quan, đơn vị cũng đã rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản quản lý tài chính, tài sản và hoàn chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.

 

     Để phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ, cơ quan thanh tra các cấp, các ngành thực hiện 116 cuộc thanh tra kinh tế xã hội và qua giải quyết tố cáo phát hiện 06 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với số tiền trên 10 tỷ đồng; chuyển các vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Qua điều tra, truy tố, xét xử, tòa án nhân dân hai cấp đã kết án 12 bị cáo như: Vụ tham ô tài sản tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực; tham ô tài sản tại Sở Nội vụ; vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc…

 

     Nhìn chung, công tác PCTN của tỉnh trong năm qua đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả; các cấp các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, nhất là thực hiện công khai theo quy định. Qua trình thực hiện có thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các ngành vi vi phạm. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tại một vài đơn vị chưa triệt để, nhất là việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; công tác kiểm tra, đánh giá, tự kiểm tra nội bộ chưa thường xuyên nên tác dụng phòng ngừa còn hạn chế. Nguyên nhân của hạn chế, bên cạnh nguyên nhân khách quan về cơ chế chính sách còn có nguyên nhân chủ quan, đó là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, thực hiện chưa nghiêm túc, chỉ đạo thực hiện chưa đến nơi đến chốn. Đây là những hạn chế cần sớm khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh./.

 

                                                                   T/h: Tuyết Sương