Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

(09:43 | 11/04/2018)

Ngày 05/4/2018 Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017, theo tiêu chí, thang điểm tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2017”.

 

1. Mục đích: Nhằm đánh giá công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thuộc phạm vi, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố; Qua kết quả đánh giá có chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng.

2. Đối tượng, phạm vi đánh giá gồm: UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

3. Nội dung đánh giá, gồm: Công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh về PCTN; Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Kết quả phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Phụ lục yêu cầu báo cáo kèm theo.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CacPhuLucKemTheo.rar