Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công khai kết quả thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận thanh tra: Việc sử dụng quy bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh

(09:45 | 06/03/2020)

Ngày 15/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2364/QĐ-UBND về thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; từ ngày 24/10/2019 đến ngày 05/02/2020 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các đơn vị: Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Bình An, Phòng khám Thanh Bình và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh. Ngày 26/02/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND.

 

 

     Theo đó, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã quan tâm phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế (BHYT) đến nhân dân, từ đó tỷ lệ bao phủ BHYT hàng năm đều đạt kế hoạch được giao; công tác xử lý nợ đọng BHYT khá tốt nên tình trạng nợ đọng BHYT không nhiều; công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT cơ bản đúng quy định, kiểm soát thanh toán ngày càng chặt chẽ, sai sót trong thanh toán không nhiều. Việc đấu thầu thuốc chữa bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao được tổ chức tập trung, thu gọn đầu mối và có tính chuyên nghiệp hơn so với trước đây; thực hiện trình tự, thủ tục đấu thầu, mua sắm cơ bản theo quy định của pháp luật; công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân từng bước được cải thiện và có chất lượng hơn.

 

Ông Nguyễn Minh Trang, Phó trưởng Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh ngày 04/3/2020.

 

     Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy còn một số sai sót: Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chưa đúng quy định trong thu, chi quỹ BHYT; quản lý, hướng dẫn và cấp nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu... Đối với Sở Y tế chưa kịp thời đề xuất UBND tỉnh xếp hạng đối với các bệnh viện, Trung tâm y tế sau khi được sáp nhập, đổi tên; xây dựng danh mục, số lượng, giá trị thuốc chưa đúng hướng dẫn về cách thức xây dựng; kết quả sử dụng thuốc không đạt kế hoạch; còn một số sai sót trong thực hiện trình tự, thủ tục đấu thầu thuốc chữa bệnh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh kiểm tra việc thực hiện hợp đồng chưa chặt chẽ, để đơn vị thi công bàn giao CPU chưa đúng thông số kỹ thuật theo hợp đồng kinh tế đã ký. Bệnh viện Đa khoa tỉnh hàng năm không lập kế hoạch mua thiết bị y tế; một số gói thầu mua thiết bị y tế, mua sắm vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh thực hiện chưa đúng trình tự, thủ tục. Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh 04 lần mua sắm thuốc trực tiếp chưa được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; không thực hiện trình tự mua sắm trực tiếp theo quy định; lập danh mục chưa sát thực tế sử dụng thuốc của Bệnh viện; mua số lượng một số mặt hàng vượt so với quyết định mua sắm. Đối với Bệnh viện Bình An 19 lượt bệnh án nội trú có sai sót trong ký tên vào hồ sơ; đồng thời thanh toán sai quy định. Phòng khám Thanh Bình: có 333 bệnh án có sai sót trong ký tên vào hồ sơ; đồng thời thanh toán sai quy định phim X-Quang và thiếu hồ sơ khám bệnh.

 

Ông Lê Trường Kế, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh cả về tổ chức, kinh tế và nhất là khắc phục những sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các đơn vị còn có những sai sót nêu trên phải chấn chỉnh, khắc phục, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách tỉnh 839,28 triệu đồng do thu bỏ ngoài báo cáo quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu số tiền 831.798.061 đồng (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Châu Thành, Hòn Đất, An Minh, Hà Tiên có trách nhiệm thu hồi của các trường nộp vào ngân sách tỉnh); Bệnh viện Bình An và Phòng khám Thanh Bình có trách nhiệm nộp 7.486.624 đồng do thanh toán BHYT sai quy định. Bệnh viện đa khoa Kiên Giang làm việc với 02 đơn vị cung cấp vật tư y tế giá cao hơn quy định với số tiền 227.970.000 đồng để nộp vào Quỹ khám bệnh người nghèo tại Bệnh viện vì có ảnh hưởng đến quỹ BHYT; Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện An Minh và huyện Châu Thành thu hồi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2019 chưa đủ điều kiện sử dụng với số tiền 640.745.643 đồng nộp về Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

     Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận xử lý, Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc các bệnh viện: Đa khoa Kiên Giang, Y dược cổ truyền tỉnh, Bình An và Phòng khám Thanh Bình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh; Trưởng phòng Giáo dục các huyện: Châu Thành, Hòn Đất, An Minh, Hà Tiên; các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh)./.

 

T/h: Nguyên Hương