Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Công khai kết quả thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Kết luận xử lý qua thanh tra lại việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng gắn với thu chi tài chính đối với Trường Tiểu học Định An 1, huyện Gò Quao

(09:37 | 22/07/2019)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua kết quả rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời để làm rõ nội dung khiếu nại của ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Kế toán Trường Tiểu học Định An 1, huyện Gò Quao, ngày 14/3/2019 Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTr về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 09/KL-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Gò Quao về thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng gắn với thu chi tài chính đối với Trường Tiểu học Định An 1, huyện Gò Quao.

 

     Kết quả thanh tra của Thanh tra tỉnh đối với Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Gò Quao cho thấy:

 

     Về thu chi tài chính ngân sách: Chủ tịch UBND huyện Gò Quao kết luận sai phạm tổng số tiền 489,66 triệu đồng của Trường Tiểu học Định An 1 là cơ bản chính xác. Trong đó, kế toán đơn vị mở sổ sách ghi chép và cập nhật các khoản thu-chi không đầy đủ; thực hiện việc hạch toán, quyết toán các khoản thu-chi không đúng quy định; định kỳ không tự kiểm tra và thực hiện việc công khai tài chính; từ năm 2010 đến năm 2016 kế toán đơn vị có hành vi rút tiền của đơn vị tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện nhưng không nhập quỹ. Đơn vị chi thanh toán một số nội dung sai quy định, để cá nhân chiếm dụng tiền ngân sách kéo dài, một số nội dung chi không đúng dự toán ngân sách được giao. Đối với ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Kế toán trường Tiểu học Định An 1, qua thanh tra lại cho thấy ông Tuấn sai phạm số tiền 287,85 triệu đồng (chiếm đoạt 83,51 triệu đồng, chiếm dụng 197,18 triệu đồng, thanh toán không có chứng từ gốc 7,16 triệu đồng), (Kết luận số 09/KL-UBND chỉ xác định ông Tuấn chiếm dụng 287,82 triệu đồng). Như vậy, Đoàn thanh tra của huyện Gò Quao tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành kết luận xác định hành vi vi phạm của ông Trần Quốc Tuấn chưa chính xác (ông Tuấn chiếm đoạt 83,51 triệu đồng nhưng Kết luận số 09/KL-UBND xác định ông Tuấn chiếm dụng số tiền này) dẫn đến xử lý chưa tương xứng với hành vi và mức độ vi phạm.

 

     Trên cơ sở kết quả thanh tra lại của Thanh tra tỉnh đối với Kết luận số 09/KL-UBND, Đoàn thanh tra lại thống nhất xác định trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, sai phạm như Kết luận số 09/KL-UBND đối với 06 cá nhân. Riêng ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Kế toán (giai đoạn tháng 01/2010 đến tháng 7/2016) phải chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí để xảy ra sai phạm với tổng số tiền là 487.087.809đồng; chịu trách nhiệm cá nhân việc chiếm đoạt 83.510.916 đồng, chiếm dụng 197.181.049 đồng, thanh toán không có chứng từ gốc 7.164.206 đồng. Quá trình làm việc với ông Tuấn cho thấy ông Tuấn có thái độ không thành khẩn nhìn nhận những sai phạm của mình, qua nhiều lần làm việc mặc dù ông đồng ý ký biên bản nhưng đến ngày 09/5/2019 ông Tuấn có Tờ trình gửi Thanh tra tỉnh trong đó cho rằng: “Phần kinh phí ngân sách đã quyết toán hoàn thành, chi cho người lao động đầy đủ và ông không chiếm dụng”. Qua thanh tra lại cho thấy những vấn đề ông Tuấn đặt ra tại Tờ trình là không có cơ sở.

 

Đại diện Đoàn thanh tra công bố Kết luận (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Ngày 26/6/2019, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr về việc xử lý sai phạm qua thanh tra lại Kết luận thanh tra số 09/KL-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Gò Quao. Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh nêu rõ giao Chủ tịch UBND huyện Gò Quao có văn bản chỉ đạo các Trường trên địa bàn huyện chấn chỉnh những khuyết điểm, sai phạm trong thực hiện pháp luật về PCTN và công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao, đảm bảo đúng pháp luật, chấm dứt ngay việc chi sai quy định; chỉ đạo Đoàn thanh tra của huyện Gò Quao tự rút kinh nghiệm về những khuyết điểm qua công tác thanh tra. Về kinh tế, thống nhất theo kết luận xử lý về kinh tế của Chủ tịch UBND huyện Gò Quao. Trường hợp ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Kế toán của Trường Tiểu học Định An 1, qua thanh tra lại cho thấy cá nhân ông sai phạm số tiền 287,85 triệu đồng (trong đó: Chiếm đoạt 83,51 triệu đồng, chiếm dụng 197,18 triệu đồng, thanh toán không có chứng từ gốc 7,16 triệu đồng) nhưng ông Tuấn vẫn không nhìn nhận những sai phạm của cá nhân nên chuyển sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

 

     Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND huyện Gò Quao và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung Kết luận xử lý và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh  theo quy định./.

                                                                                

Nguyên Hương