Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin thanh tra KTXH

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để EC sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng”

(21:56 | 29/05/2020)

Ngày 26/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về thanh tra công vụ thực hiện nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị trực thuộc, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá, bến cá, UBND thành phố Rạch Giá và UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh lại ban hành Quyết định 751?

 

     Từ cảnh báo “thẻ vàng” của EC

 

     Tỉnh Kiên Giang hiện có 9.861 tàu cá có chiều dài từ 06 mét trở lên. Sản lượng khai thác hải sản năm 2019 là 600.145 tấn, tăng 1,8% so với năm 2018. Ngày 23/10/2017 Ủy ban Châu Âu (EC) đã áp dụng biện pháp cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Châu Âu do còn nhiều tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Ngày 07/11/2019 Đoàn thanh tra EC kiểm tra đánh giá cao kết quả khắc phục của tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, theo đánh giá của Đoàn vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục triển khai thực hiện nên chưa gỡ bỏ được “thẻ vàng” trong năm 2019, cụ thể: (1) Phải hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá đối với nhóm tàu từ 24m trở lên (còn 72 tàu có chiều dài lớn hơn 24 mét chưa lắp đặt, trong đó có 23 tàu không liên lạc được, chưa xác định được nguyên nhân), kể cả những tàu có chiều dài nhỏ hơn theo quy định phải lắp đặt; (2) Xây dựng hoàn thiện quy trình xử lý tàu cá vi phạm phát hiện qua hệ thống giám sát đối với tàu mất kết nối trên biển, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài; (3) Cần triển khai việc cấp giấy phép khai thác thủy sản đúng quy định; (4) Tăng cường thực thi pháp luật trên biển, tiến hành áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính theo quy định mới. Đặc biệt đối với hành vi đưa tàu đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài (5) Cần làm rõ các tàu nằm trong danh sách IUU nhưng còn phải điều tra, xác minh thì đã xem là tàu vi phạm khai thác IUU hay chưa; đồng thời nên có quy trình điều tra, xử lý nhanh chóng hơn đối với các tàu khai thác IUU; (6) Kiến nghị cơ quan Trung ương bổ sung quy định: doanh nghiệp thu mua nguyên liệu thủy sản từ chủ tàu hay nậu vựa phải có biên lai/hóa đơn thanh toán chứng minh đã có mua nguyên liệu.

 

Ông Nguyễn Quốc Ninh, đại diện Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

     Chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của EC

 

     Sau khi EC cảnh báo “thẻ vàng”, UBND tỉnh, Tổ công tác liên ngành 689 và Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của EC; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp nhằm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; thường xuyên chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các đơn vị; đã thực hiện được 02 trong số 06 khuyến nghị của Đoàn kiểm tra EC.

 

     Tuy nhiên, việc khắc phục chưa rõ nét, vẫn còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, là một trong những nguyên nhân mà đến nay EC vẫn chưa gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng”.

 

     Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh

 

     Sau gần hai tháng tích cực tổ chức thanh tra theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 26/5/2020.

 

Ông Trần Minh Thể (ngồi bàn chủ tọa), Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra. (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thủy sản; phấn đấu trước khi Đoàn thanh tra EC kiểm tra tới đây phải hoàn chỉnh đầy đủ 06 nội dung mà trước đây Đoàn thanh tra EC đã khuyến nghị (trong đó đã thực hiện được 02 nội dung), để EC sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng”. Cụ thể:

 

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 2937/CT-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, đốn đốc các đơn vị có chức năng xử lý vi phạm về IUU, kịp thời phát hiện báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo IUU về những đơn vị không thực nghiêm việc xử lý tàu cá vi phạm IUU.

 

     Chi cục Thủy sản phối hợp các địa phương khẩn trương triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (phải đạt 100% đối với các tàu cá thuộc diện phải lắp đặt, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2020, đây là nội dung số 1, Đoàn thanh tra EC chỉ ra); tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi tàu cá vi phạm qua thiết bị giám hành trình (trạm bờ), kiểm soát trên biển; kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá, bến cá; rà soát lại hạn ngạch cấp giấy phép khai thác, tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với 2.353 tàu cá chưa được cấp phép.

 

     Bộ Chi huy Bộ đội biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh và Ban chỉ đạo IUU giao; chấn chỉnh khắc phục và tập trung nhân lực để kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm của tàu cá theo thẩm quyền; tăng cường xử lý nghiêm (để thực hiện nội dung số 4, 5 khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC) như  khẩn trương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 trường hợp đủ điều kiện xử phạt nhưng chưa phạt; xác minh, đủ điều kiện xử phạt thì xử phạt ngay đối với 31 tàu; xem xét áp dụng hình thức phạt bổ sung, nhằm răn đe đối với 49 tàu vi phạm nhưng đã hết thời hiệu xử phạt.

 

     Đồn biên phòng Kinh Dài, Tây Yên chấn chỉnh, khắc phục các sai sót trong việc cho phép tàu cá ra, vào không đúng quy định; kiểm tra trực tiếp trên tàu, cương quyết xử lý các chủ tàu có hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản.

 

     Chi cục Thủy sản kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp và cấp lại về đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản đảm bảo đúng theo quy định. Phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát lại các doanh nghiệp có tàu cá hoạt động, tiến hành kiểm tra thủ tục các tàu đăng ký chủ sở hữu đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc đôn đốc, giám sát các chủ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định, tham mưu xử lý kịp thời các tàu cá có chiều dài trên 15m không có khả năng lắp thiết bị giám sát hành trình như bị cháy, chìm, tàu không liên lạc được, tàu chuyển sang làm du lịch...để loại khỏi danh sách theo dõi; tăng cường giám sát tàu cá qua hệ thống giám sát thiết bị hành trình, đặc biệt đối với tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài (để thực hiện nội dung số 4 khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC); phối hợp tốt với 09 huyện, thành phố ven biển trong việc xử lý tàu cá vi phạm khai thác thủy sản; kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp tắt thiết bị giám sát hành trình, mất kết nối, khai thác tận diệt, khai thác không đúng quy định; công bố công khai danh sách tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp; thực hiện đúng trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

 

     Ban Quản lý Cảng cá, bến cá thực hiện tốt công tác thiết lập, lưu trữ hồ sơ tàu cập cảng, mở đầy đủ sổ sách theo dõi; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho tàu vi phạm IUU và tàu cá thu mua từ tàu cá vi phạm IUU cập cảng; xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản đúng theo quy định của pháp luật.

 

     UBND thành phố Rạch Giá và UBND huyện Châu Thành khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo (thành phố Rạch Giá); thành lập Ban chỉ đạo và ban hành quy chế làm việc (huyện Châu Thành); thực hiện nghiêm Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai các chủ tàu cá vi phạm; chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp điều tra, xác minh, xử lý tàu cá vi phạm khi có yêu cầu, nhất là các tàu cá vi phạm vùng bờ và các vi phạm trong mua bán không biên lai/hóa đơn (để thực hiện nội dung số 6 khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC). Các huyện, thành phố còn lại tự rà soát những nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh khắc phục trong thời gian tới./.

           

                                                                                       T/h: Thanh Hương